Αρχείο Κηρυγμάτων

Φιλήμων Τόγιας
Πρεσβύτερος της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής
Σωτήρης Στέργιος
Επίσκοπος της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής
Γιάννης Πραπίδης
Πρεσβύτερος της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής
Τάκης Πατέλης
Πρεσβύτερος της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής
Γιώργος Κυριαννάκης
Πρεσβύτερος της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής
Δημήτρης Κορδορούμπας
Εργάτης της Ε.Α.Ε.Π. Αγίας Παρασκευής