Αρχείο Κηρυγμάτων

Duration:47 λεπτά 51 δευτερόλεπτα
1Θεσ. 5:23 Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1Θεσ. 5:24 Πιστός είναι εκείνος όστις σας καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει.