Αρχείο Κηρυγμάτων

Τρι, Σεπ 01, 2020

Τάκης Πατέλης

Εβρ. 11:1 Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.
Εβρ. 11:2 Διότι διά ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι.