Αρχείο Κηρυγμάτων

Παρ, Μαϊ 22, 2020

Γιώργος Πολυμενέας

Duration:32 λεπτά 1 δευτερόλεπτο

Ιωάν. 13:34 Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους.
Ιωάν. 13:35 Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.