Κήρυγμα Τρίτης

Θα μιλήσει ο αδελφός Αλέκος Περάκης

Θα μιλήσουν αδελφοί από την νεολαία της εκκλησίας μας.

Θα μιλήσει ο αδελφός Μιχάλης Μπαλασόπουλος