Κήρυγμα Τρίτης
Θα μιλήσει ο αδελφός Γιώργος Κορδορούμπας