Κήρυγμα Τρίτης

Θα μιλήσει ο αδελφός Αλέκος Περάκης

Θα μιλήσουν αδελφοί από την νεολαία της εκκλησίας μας.

 

Θα μιλήσει ο αδελφός Χάρης Καραγιάννης