Κήρυγμα Τρίτης
Θα μιλήσει ο αδελφός Λευτέρης Ζαφείρογλου