Κήρυγμα Τρίτης
Θα μιλήσει ο αδελφός Θύμιος Τριανταφύλλου