Κήρυγμα Τρίτης
Θα μιλήσει ο αδελφός Αλέκος Περάκης