Κήρυγμα Τρίτης
Θα μιλήσει ο αδελφός Δημήτρης Βενιέρης