Μάθημα Δευτέρας, προς Εβραίους επιστολή
Μάθημα από την προς Εβραίους επιστολή, ομιλητής Σωτήρης Στέργιος