Μάθημα Δευτέρας
Μάθημα από την προς Ρωμαίους επιστολή από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο