Μάθημα Δευτέρας
Μάθημα από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο με θέμα "Το βιβλίο των Παροιμιών".