Κυριακάτικο Κήρυγμα

Κυριακάτικο Κήρυγμα από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο.

Κυριακάτικο Κήρυγμα από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο.