Κήρυγμα Δευτέρας

Μάθημα από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο με θέμα " Αποκάλυψις".

Μάθημα από τον αδελφό Σωτήρη Στέργιο με θέμα "Το βιβλίο των Παροιμιών".