Κήρυγμα Παρασκευής

Θα μιλήσει ο αδ. Γιώργος Χρηστάκης

Θα μιλήσουν διάφοροι αδελφοί.

Θα μιλήσουν οι αδελφοί Σπύρος Κερκύρας & Δημήτρης Βενιέρης