Κήρυγμα Παρασκευής

Θα μιλήσει ο αδ. Γιώργος Χρηστάκης

Θα μιλήσουν διάφοροι αδελφοί.

Θα μιλήσουν αδελφοί από την νεολαία της εκκλησίας μας

Θα μιλήσει ο αδελφός Γιάννης Σαράντης