Κήρυγμα Παρασκευής

Θα μιλήσει ο αδ. Γιώργος Χρηστάκης

Θα μιλήσουν διάφοροι αδελφοί.

Θα κάνει ομολογία ο αδελφός Βασίλης Καβίδας,