Κήρυγμα Παρασκευής
Θα μιλήσει ο αδελφός Φιλήμων Τόγιας