Κήρυγμα Παρασκευής
Θα μιλήσει ο αδελφός Μπάμπης Κυριακούδης