Κήρυγμα Παρασκευής

Θα μιλήσει ο αδελφός

Θα μιλήσουν διάφοροι αδελφοί

Θα μιλήσουν αδελφοί από την νεολαία της εκκλησίας μας

Θα μας κάνει ομολογία ο αδελφός

Θα μιλήσει ο αδελφός Δημήτρης Κορδορούμπας