Προσοχή στις μικρές αλώπεκες

«Πιάσατε εις ημάς τας αλώπεκας, τας μικράς αλώπεκας, αίτινες αφανίζουσι τας αμπέλους· διότι αι άμπελοι ημών ανθούσιν.» Άσμα Ασμάτων 2, 15

Οι αμπελουργοί λένε ότι τη μεγάλη ζημιά στα αμπέλια την κάνουν οι μικρές αλεπούδες και όχι οι μεγάλες. Η μεγάλη ξέρει να διαλέξει ένα ώριμο μεγάλο τσαμπί για να χορτάσει ενώ οι μικρές, καθώς είναι άπειρες, καταστρέφουν πολλά τσαμπιά ώσπου να βρουν το καλό.

Οι “μικρές αλεπούδες” στην πνευματική ζωή του χριστιανού βρίσκονται πίσω από κάθε φαινομενικά μικρή παρακοή στο θείο λόγο Του Θεού που για Το Θεό δεν είναι ασήμαντη! Η πράξη των πρωτοπλάστων να φάνε ένα μικρό αλλά απαγορευμένο καρπό μοιάζει ασήμαντη αλλά πόσο τρομερό αποτέλεσμα είχε.

Μικρές αλεπούδες στην πνευματική μας ζωή μπορεί να αποδειχθούν η υπερηφάνεια, ο θυμός, ο εγωισμός, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις υποσχέσεις του Θεού, το απρόσεκτο πνευματικό περπάτημα. Προσοχή λοιπόν στις μικρές αλώπεκες! Ότι σε εμποδίζει στην καρποφορία ξερίζωσέ το γρήγορα πριν είναι αργά!

Βοήθα τον Ιησού να σώσει ψυχές

«Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» Ματθαίος 28, 19

Είναι μια εντολή από το στόμα Του Κυρίου προς την εκκλησία. Μια εντολή η οποία μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε μια θέση και να περιμένουμε αλλά να αγωνιζόμαστε και να πορευόμαστε έχοντας στο νου μας ότι πρέπει το Ευαγγέλιο Του Ιησού Χριστού να φτάσει σε όλα τα έθνη.

Ξεκίνησε λοιπόν σιγά σιγά και γίνε ένα εύχρηστο σκεύος στα χέρια Του Κυρίου για να σωθούν και άλλες ψυχές. Ξεκίνα όχι με ανθρώπινη σοφία αλλά με αγιασμό και το Ευαγγέλιο. Ρώτα Τον Ιησού και θα σε οδηγήσει. Μην είσαι ένας τυπικός χριστιανός αλλά γίνε ενεργός πολίτης του ουρανού.

Δεν αργεί αλλά μακροθυμεί από αγάπη

«Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν» Β' Πέτρου 3, 9

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε Τον Κύριο μας γιατί ο λόγος Του μας παρηγορεί και με αυτό το εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου καθώς στο κεφάλαιο αυτό μας λέει να προσέχουμε. Μας λέει να προσέχουμε γιατί τις τελευταίες μέρες θα έρθουν άνθρωποι που θα διδάσκουν το δρόμο της σωτηρίας όπως τους" βολεύει", με βάση τις επιθυμίες τους.

Ας προσέξουμε λοιπόν γιατί ο κόσμος βαφτίζει τη μακροθυμία Του Θεού αργοπορία διότι έτσι νομίζει ότι έχει χρόνο ακόμα να περιπατεί κατά τις επιθυμίες του. Γνωρίζουμε όμως ότι Ο Κύριος μας θα έρθει σαν κλέφτης μεσ'την νύχτα.

Μην ξεγελιέσαι! Ο Κύριος είναι πλησίον απλά η Αγάπη είναι αυτή που Τον κάνει και μακροθυμεί γιατί μας αγαπάει και έστειλε Τον Υιό του στο σταυρό για όλους! Δόξασε Το Θεό γιατί ακόμα ο κόσμος αμαρτάνει και αυτός επιμένει στην μακροθυμία μήπως ο κόσμος έρθει σε μετάνοια! Έρχεται Ο Κύριος μας.