Το περπάτημα του Χριστιανού

«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου.» Παροιμίες 3, 4

Ο δρόμος του Χριστιανού στην πορεία της ζωής είναι δρόμος δύσκολος, θα έλεγε με ευκολία κάποιος. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με ευκολία είναι ότι, σε αυτή την ζωή που ζούμε, κάποιος άλλος έχει τον πρώτο λόγο.

Τον πρώτο λόγο στη ζωή σου πρέπει να έχει ο Χριστός και αυτήν την εξουσία πρέπει να του την παραχωρήσεις εσύ. Ακόμα και αν δεν το γνωρίζεις, είναι το συμφέρον σου να μην επιστηρίζεσαι στη σύνεση σου διότι ο Κύριος είναι αυτός που σε αγάπησε με αγάπη αιώνια και σου χάρισε τα πάντα.

Γι' αυτό σε κάθε δρόμο της ζωής σου μην θεωρείς τον εαυτό σου σοφό αλλά πίστευε ότι Ο Κύριος ξέρει να διευθύνει την ζωή σου καλύτερα. Είναι Αυτός που γνωρίζει το μέλλον και σου δίνει σοφία για να γίνεσαι καλύτερος.

Άσε τον Κύριο να πάει μπροστά και γνώριζε Αυτόν διότι είναι το συμφέρον σου.

Χτίσε στο Βράχο των αιώνων!

«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.» Ματθαίος 6, 33

Τις περισσότερες φορές στη ζωή ανησυχούμε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παρά για τη σχέση μας με Το Θεό, λες και όλα δεν είναι από Εκείνον!

Εάν όμως ζητάω τη βασιλεία Του Θεού όλα θα έρχονται με αρμονία στη ζωή μου γιατί ο Κύριος είναι Θεός τάξεως! Μη βάζεις στο “ταύτα πάντα” τα υλικά αλλά κοίτα γύρω σου και αναρωτήσου... Έχει ο κόσμος ανάγκη από τα υλικά ή από τα πνευματικά (γνωρίζοντας ότι η κατάθλιψη μαστιγώνει τη γενιά μας);

Πρόσεχε γιατί ο άνθρωπος που αποκτά υλικά αγαθά εάν δεν έχει και πνευματικά δυσκολεύεται πολύ.

Ο άνθρωπος που ζητάει πρώτα τη βασιλεία Του Θεού είναι αυτός που οικοδομεί τον οίκο του επάνω στον βράχο των αιώνων!

Μη ζηλεύεις τους ασεβείς, είσαι τέκνο Θεού και αυτό δε συγκρίνεται!

«Και εστοχάσθην να εννοήσω τούτο, πλην μ' εφάνη δύσκολον· εωσού εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών.» Ψαλμος ογ 16 & 17

Ο “ογ” ψαλμός μας δείχνει ότι πολλές καταστάσεις στη ζωή μας φέρνουν σε δύσκολη θέση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί Ο Θεός τις επιτρέπει. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε εάν δε βλέπουμε καθαρά, και όταν δε βλέπεις καθαρά όλα είναι θαμπά με αποτέλεσμα να μη βλέπεις και σε ποια θέση βρίσκεσαι σαν παιδί Του Θεού!

Η θέση όπου αποκτά όραση το παιδί Του Θεού λέγεται “αγιαστήριο”. Είναι η θέση όπου ανακαινίζεται ο νους και ενώνεσαι με Το Θεό. Μόνο μέσα από τα μάτια Του Θεού βλέπεις καθαρά το πόσο σε αγαπάει και τι έχει ετοιμάσει για σένα!

Μην παραμελείς να πηγαίνεις σε συνάντηση με τον Πατέρα!