Ξερίζωσε τα αγκάθια που σου πνίγουν την καρποφορία...

«Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτος είναι ο ακούων τον λόγον, έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον, και γίνεται άκαρπος.» Ματθαίος 13, 23

Μπορεί η ζωή μας να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, μπορεί ο οφθαλμός μας να βλέπει πολλά αλλά δεν πρέπει αυτά να κολλάνε στην καρδιά μας. Ο Κύριος μας λέει ότι η μέριμνα για τα πράγματα του κόσμου συμπνίγει το λόγο και έτσι μένουμε ακαρποφόρητοι. Μάλιστα παρομοιάζει τις μέριμνες με αγκάθια που δυσκολεύουν την καρποφορία όταν ο σπόρος του Θεού πέφτει στη γη μας.

Μη μεριμνάς για τα πράγματα που ζητάει ο κόσμος, μην αγαπάς τον αιώνα τούτον αλλά μερίμνησε για τον αιώνα που μας περιμένει!

Προσπάθησε και ζήτα από τον Κύριο να κάνει την καρδιά σου γη αγαθή όπου θα καρποφορεί ο λόγος του! Μόνο με τη δύναμη Του πνεύματος Του Θεού μπορεί μια απατηλή καρδιά να γίνει γη αγαθή!

Κοίτα να κερδίσεις την αιώνια κατοικία!

«Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή;» Ματθαίος 16, 26

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σε ένα χριστιανό το να κοιτάει να κερδίσει όσο δυνατόν περισσότερα υλικά! Στη ζωή μας εδώ στη Γη θα πρέπει να απολαμβάνουμε αυτά που επιτρέπει ο Θεός να έχουμε γνωρίζοντας ότι ξέρει ο Θεός τι έχουμε ανάγκη πριν καλά καλά το ζητήσουμε και ότι αυτά που μας δίνει είναι σίγουρα αυτά που δεν θα μας στερήσουν τον Ουρανό!

Τι να τα κάνεις λοιπόν τα πολλά εάν η ψυχή σου ζημιωθεί; Τι να τον κάνεις όλο τον κόσμο εάν η ψυχή σου βρίσκεται αιώνια μακριά από το σπίτι Του Πατέρα;

Μείνε με αυτάρκεια στα πόδια Του Κυρίου και δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει!

Είναι Ο Μόνος που μπορεί και δίνει δόσεις αγαθές από τον ουρανό!

Δώσε από αυτά που αυτός σου δίνει!

«Τίμα τον Κύριον από των υπαρχόντων σου και από των απαρχών πάντων των γεννημάτων σου.» Παροιμίες 3, 9

Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που αισθάνεται ένας χριστιανός, το να τιμά τον Κύριο από τα υπάρχοντά του! Άλλοι μπορούν να προσφέρουν λίγα και άλλοι πολλά! Ποιους όμως αναγνωρίζει ο Θεός;

Ο Κύριος αναγνωρίζει αυτούς που δίνουν εκ καρδίας όπως εκείνη η χήρα που έβαλε τον τελευταίο της νόμισμα που ήταν και όλη της η περιουσία!

Δίνε στον Κύριο από αυτά που Αυτός σου δίνει! Μην ξεχνάς, δεν παίζει ρόλο τι δίνεις αλλά το κίνητρο που το κάνεις!!