Μελέτα το Λόγο για να έχεις Ζωή!

«Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, διά να ήναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου.» Α Τιμ 4, 15

Σε αυτό το εδάφιο ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να να μένει σε αυτά που διδάχτηκε αλλά και να συνεχίσει να μελετά το γραπτό λόγο. Ο σκοπός του να διαβάζω το λόγο και να μένω στην ορθή διδασκαλία δεν είναι για να γίνει φανερή η προκοπή μου αλλά για να έχω ζωή αιώνια μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό! Γι'αυτό και Ο Κύριος είπε ότι αυτός που ακούει τους λόγους Μου και πιστεύει σε Αυτόν που με έστειλε έχει Ζωή Αιώνια! (Ιωάννης 5, 24)

Είναι πολύ σημαντικό να μελετώ το λόγο του Θεού γιατί όπως γνωρίζουμε και από το κατά Ιωάννη 1, 1,  Ο Λόγος είναι Ο Θεός !

"Διότι ο λόγος Του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας". (Εβραίους 4, 12)

Ο Λόγος γνωρίζει τι σου συμβαίνει και έχει απαντήσεις για όλα! Είναι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει δύναμη να περπατήσεις με Τον Ιησού!

Θέλεις να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό;

«Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως.» Ρωμαίους 6, 7

Πολλές φορές στη ζωή μας γεμίζουμε το νου μας με διάφορα και έτσι ξεχνάμε το τέλος μας όπου μας λέει ο λόγος ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού. Η απόφαση του θανάτου για το Χριστιανό είναι η αρχή της ζωής!

Δεν είναι τρόπος ζωής να είσαι Χριστιανός γιατί ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Μάθε να εκτελείς αυτά που σου λέει ο Κύριος! Εάν πιστεύεις Στον Ιησού κάνε το βήμα του θανάτου για τον σαρκικό σου άνθρωπο γιατί μόνο έτσι θα απολαύσεις ζωή αιώνια!

Είναι παρηγοριά για εσένα γιατί εάν σταυρώσεις τη σάρκα σου και εκτελέσεις το θέλημα Του Θεού στη ζωή σου θα απολαύσεις την ομοιότητα της αναστάσεως με Τον Ιησού Χριστό!

Μην βλέπεις την παιδεία σαν λύπη, είναι χαρά!

«Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι' αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης.» Εβραίους 12, 11

Ο Λόγος μας δείχνει ότι η πνευματική ανάπτυξη έρχεται με παρόμοιο τρόπο όπως και στο σώμα μας. Οι αθλητές για να πετύχουν το στόχο τους μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ταλαιπωρεί το σώμα τους αλλά αυξάνει τις αντοχές και τους μύες τους. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή γιατί αισθάνονται την κούραση αλλά μετά απολαμβάνουν το βραβείο!

Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Μπορεί η παιδεία να μην σου φέρνει χαρά και ό,τι άλλο θα ήθελες να αισθάνεσαι αλλά είναι αυτή που θα σου φέρει καρπό αιώνιο και ειρηνικό. Μην ξεχνάς ότι η δικαιοσύνη μας είναι Ο Ιησούς Χριστός!

Κοίτα λίγο πιο πέρα και δες Τον Κύριο να κρατάει το βραβείο της άνω κλίσεως στα χέρια Του!

Ζήτα από Τον Κύριο να σου δίνει όραση Θεού για να βλέπεις σωστά και να αγάλλεσαι!