Πλησίασε τον Θεό γιατί σε αγάπησε με αγάπη αιώνια!

«Τώρα όμως διά του Ιησού Χριστού σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού.» Εφεσίους 2, 13

Εκ φύσεως ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι κοντά Στο Θεό. Και αυτό όχι γιατί Ο Κύριος δεν μας αγαπάει ή δεν μας θέλει δίπλα Του αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει μαζί με την αμαρτία! Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και κατέβαινε κάθε δειλινό στον κήπο της Εδέμ και έκανε παρέα με αυτόν. Ο άνθρωπος όμως είναι αυτός που χάλασε αυτή τη σχέση!

Παρ΄όλα αυτά, με τη θυσία του Ιησού Χριστού καταργήθηκε η απόσταση αυτή και ο κάθε ένας που καλεί Τον Ιησού να έρθει στη ζωή του μπορεί πλέον να κάνει παρέα με Τον Πατέρα, Τον Υιό και Το Πνεύμα Το Άγιο!

Επικαλέσου το Αίμα Του Χριστού στη ζωή σου και πλησίασε Το Θεό γιατί είναι Αυτός που σε αγάπησε και έστειλε Τον Ιησού Χριστό για να μπορείτε να είστε μαζί.

Άδειασε τον εαυτό σου και θα βρεις Ζωή!

«Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττόνωμαι.» Ιωάννης 3, 30

Είναι μια έκφραση που είπε ο Ιωάννης ο βαπτιστής για Τον Ιησού αλλά, πώς μπορεί να βοηθήσει εμάς;

Από την ώρα που γνωρίσαμε Τον Ιησού πρέπει να ελαττωνόμαστε, ό,τι και αν νομίζουμε ότι ξέρουμε. Να εκκενώνουμε τον εαυτό μας για να μπορεί Ο Θεός να κατοικεί στην καρδιά μας και η βασιλεία τΤυ Πατέρα να μεγαλώνει μέσα μας!

Άδειασε όσο μπορείς για να γεμίσεις από Χριστό! Άδειασε για να έχεις καρπό και Ζωή!

Κοίτα στο Σταυρό του Χριστού!

«Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.» Εβραίους 4, 15

Πολλές φορές στη μέσα στη ζωή νομίζουμε ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει και ότι κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι αλήθεια όμως γιατί Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που διήλθε τους ουρανούς και πήρε μορφή δούλου για εμάς τους αμαρτωλούς και απομακρυσμένους από το φως Του!

Εάν πιστεύεις ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει τότε ρίξε μια ματιά στο Σταυρό Του Χριστού!

Είναι Αυτός που πήρε τη θέση σου και σήκωσε όλες τις αμαρτίες και τις ασθένειες σου. Είναι Ο Αρχηγός και Ο Τελειοτής της πίστεως που πέρασε από τη γη χωρίς αμαρτίες και τώρα είναι στα δεξιά Του Πατέρα και μεσιτεύει για εσένα!