Εάν κατοικεί μέσα σου ο Θεός τότε μη φοβάσαι!

«Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω.» Α' Ιωάννη 4, 4

Ο Ιωάννης στο κεφάλαιο αυτό μας προτρέπει να μην πιστεύουμε σε κάθε πνεύμα αλλά να δοκιμάζουμε αυτά, γιατί μόνο Το Πνεύμα Το Άγιο μαρτυρεί ότι Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος, και να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες γιατί το πνεύμα του αντιχρίστου ήδη ενεργείται.

Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε αυτό το ρεύμα της αποστασίας από Το Θεό Το Ζώντα είναι να πιστεύουμε ότι Ο  Ιησούς Χριστός είναι Ο Υιός Του Θεού! (Α' Ιωάννη 5, 4)

Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι αυτός που είπε :" Γενηθήτω  φως, και έγεινε φως". Τίποτα δεν πάει αντίθετα στο Λόγο Του Πατέρα!

Μείνε στερεωμένος στο Βράχο των Αιώνων και έχε Ειρήνη Κύριου.

Η κοινωνία μετ'αλλήλων δεν σε κρίνει αλλά σε καθαρίζει!

«εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» Α' Ιωάννη 1, 7

Πολλές καταστάσεις στη ζωή μας κουράζουν και έρχονται στιγμές που θέλουμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Δεν πρέπει όμως να επιλέγω τις λάθος ώρες π.χ. αυτές που εκκλησιάζεται το σώμα Του Ιησού ή όταν υπάρχει κοινωνία με τους αδελφούς!

Και αυτό γιατί ο λόγος μας λέει ότι εάν περπατάμε στο φως καθώς και Ο Κύριος είναι στο φως τότε έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς και το Αίμα Του Κύριου μας Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες.

Ο Κύριος είναι Το Φως αλλά όχι για να κρίνει την αμαρτία σου και να την κάνει φανερή αλλά για να καθαρίσει την αμαρτία που κανείς δεν άλλος δεν μπορεί παρά μόνο το Αίμα του Ιησού!

Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν αμαρτίες που δεν γνωρίζεις γιατί το περιβάλλον που ζούμε είναι μολυσμένο καθώς ο ψαλμός του Δαβίδ λέει: "Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα; καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων". (Ψαλμός 19, 12)

Μην αμελείς να έρχεσαι σε κοινωνία με το σώμα Του Ιησού Χριστού και να είσαι ειλικρινής!

Κάνε το καλό που περνάει από το χέρι σου!

«Μη αρνηθής το καλόν προς εκείνους, εις τους οποίους πρέπει, όταν ήναι εν τη χειρί σου να κάμνης αυτό.» Παροιμίες 3 , 27

Πολλές φορές προσευχόμαστε ο Κύριος να ενεργήσει στη ζωή μας ή ακόμα και στων αδελφών μας. Τι γίνεται όμως όταν Ο Κύριος χρειάζεται την συγκατάθεση μας; Ο Κύριος, όταν θέλουμε, μας δίνει διάκριση να ξέρουμε σε ποιους πρέπει να κάνουμε καλό αλλά και ποιοι έχουν πραγματικά ανάγκη!

Ο Ιάκωβος θα γράψει στην επιστολή του ότι :" Εις τον όστις λοιπόν εξεύρει να κάμνη το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία". (Ιακ. 4, 17)

Γι'αυτό μην γυρνάς την πλάτη όταν ο Κύριος ψάχνει να σε ευλογήσει κάνοντας το καλό στους γύρω σου γιατί τώρα είσαι νέο κτίσμα και χτίστηκες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περπατήσεις σε αυτά! (Εφεσίους 2, 10)