Μην γογγύζεις αλλά δόξασε το Δημιουργό!

«Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυσμών και αμφισβητήσεων, διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω.» Φιλιππησίους 2, 14-15

Δεν είναι καθόλου όμορφο, όχι για εμάς, αλλά για το πρόσωπο Του Κυρίου να υπάρχει γογγυσμός και αμφισβήτηση στη ζωή μας και στις πράξεις μας διότι, από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας σε Αυτόν,  η οδός που περπατάμε είναι ο Ιησούς Χριστός καθώς λέει στο Κατά Ιωάννη 14, 6 : "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή".

Μην γογγύζεις γιατί αυτό που ζεις είναι θέλημα Θεού. Γνωρίζει Ο Κύριος τι επιτρέπει να ζήσουμε και μέχρι πού αντέχουμε. Μην ξεχνάς ότι όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που Τον αγαπούν!

Ό,τι και αν ζεις να θυμάσαι ότι η ευχαριστία προς Τον Πατέρα θα σε κάνει άμωμο και ακέραιο μέσα σε έναν κόσμο διεστραμμένο που τελειώνει! Δόξασε Το Θεό για να γεμίσεις και εσύ από Το Φως που είναι Ο Χριστός!

Θυσίασε τον εαυτό σου για το Σώμα του Ιησού Χριστού!

«Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας.» Α' Πέτρου 1, 22

 

Ένας λόγος με τον οποίο ο Κύριος μας δείχνει ότι με την υπακοή της αλήθειας διά Του Πνεύματος γίνεται καθαρισμός της ψυχής και αυτό γιατί οι προτροπές που δίνει μετά χρειάζονται πλήρη καθαρισμό! Προτρέπει ο Κύριος φιλαδελφία ανυπόκριτον και αγάπη για τους αδελφούς εκ καθαράς καρδίας!

Στην υπακοή του Λόγου και στην Αλήθεια η ψυχή σου καθαρίζεται αλλά και Αγιάζεται ώστε να μπορείς να αγαπήσεις καθώς και Ο Κύριος αγαπάει, όχι με την εκμεταλλευτική αγάπη που μας πληρεί σαν ανθρώπους αλλά με αγάπη χωρίς ίχνος υποκρισίας! Μην αγαπάς αυτούς απ' τους οποίους έχεις να κερδίσεις κάτι αλλά αυτούς απ' τους οποίους έχεις να χάσεις!

Δείξε την αγάπη σου με έργα όπως έκανε Ο Κύριός μας. Θυσίασε τον εαυτό σου για το Σώμα του Ιησού Χριστού!

Ρίξε τις μέριμνες στο Θεό και απόλαυσε Ειρήνη!

«Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.» Φιλιππησίους 4, 6

Ο Κύριος μας προτρέπει να μην μεριμνάμε τόσο για τα βιοτικά όπως το τι να φάμε τι να πιούμε και τι να φορέσουμε γιατί η Ζωή είναι ανώτερη από αυτά (Ματθ 6, 25) αλλά μας προτρέπει, ό,τι μας απασχολεί, να το λέμε Στο Θεό με ευχαριστία δια της προσευχής και της δεήσεως. Και αυτό γιατί; Γιατί γνωρίζει Ο Κύριος τι έχουμε ανάγκη πριν εμείς ζητήσουμε από Αυτόν και σαν παιδί Του Θεού έχεις το προνόμιο να απολαμβάνεις ειρήνη και όλο τον καρπό Του Αγίου Πνεύματος μέσα σε καιρούς που τα κύματα μπαίνουν στο πλοίο σου!

Μη μεριμνάς και χάνεις την απόλαυση του προσώπου Του! Δεν σε έσωσε από την οργή για να περιμένεις την ημέρα που θα έρθει και τώρα να έχεις μέριμνες αλλά για να απολαμβάνεις την Βασιλεία Του Πατέρα από τώρα μέσα σου!

Μη μεριμνάς και τρελαίνεσαι γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι εάν δεν είναι θέλημα Θεού. Ο Κύριος είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα και με το Λόγο του συντηρεί τα πάντα!

"Και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών". (Α' Πέτρου 5, 7)