Επιείκεια και υπομονή με όλους

«Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον.» Φιλιππησίους 4, 5

'Ενα μήνυμα Του Κυρίου μας το οποίο  μας δείχνει το πόσο πρέπει να μοιάζουμε Στον Πατέρα μας Τον Ουράνιο. Με το λόγο αυτό Ο Κύριος μας δείχνει ότι είναι Επιεικής με όλους, και με αυτούς που Τον τιμούν και με αυτούς που δεν Τον τιμούν.

'Ετσι ο άνθρωπος θα πρέπει να δείχνει επιείκεια στους άλλους όχι ανάλογα με  το ποιοι είναι, όχι δηλαδή με προσωποληψία. Για παράδειγμα "θα κάνω υπομονή με ένα δικό μου άνθρωπο ενώ με το γείτονα όχι". Αυτό είναι λάθος και πρέπει να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο χωρίς να κάνουμε κρίση των καταστάσεων αλλιώς πάντα θα υπάρχει μια δικαιολογία που ο εχθρός θα βρίσκει ώστε τελικά να μας... "τουμπάρει"!

Δείξε επιείκεια για να μπορέσει ο κόσμος να δει πόσο καλός είναι Ο Ιησούς μας. Μάθε να εκτελείς το Λόγο Του Θεού χωρίς να κάνεις κρίση. Δεν ανήκει σε εμάς η κρίση. Ο Κύριος είναι πλησίον γι' αυτό γίνε καθαρό χρυσάφι όσο προλαβαίνουμε!

Δίδαξε μας Κύριε να προσευχόμαστε

«Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν· Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. » Λουκάς 11,1

Από όλες τις εικόνες που είδαν μπροστά τους οι μαθητές Του Ιησού Χριστού, εκείνη που τους έκανε να Τον πλησιάσουν και να Τον παρακαλέσουν να τους διδάξει ήταν η προσευχή. Τον είδαν να κάνει θαύματα, να κηρύττει, να θεραπεύει, να έχει απλή ζωή... Εκείνο όμως που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αφιέρωσή Του στην προσευχή.

Τον είδαν να προσεύχεται σε ερήμους, σε βουνοκορφές, από νωρίς το πρωί πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος, πολλές φορές και όλο το βράδυ κι όμως, η δίψα τους για να τους διδάξει την προσευχή μεγάλωνε αντί να ελαττωθεί. Εκτίμησαν μέσα από την ζωή Του Ιησού τη δύναμη της προσευχής αλλά αναγνώρισαν την έλλειψή και την αδυναμία τους.

Η προσευχή είναι που μας ενώνει με Το Θεό και μέσω αυτής έχουμε αυθεντική επικοινωνία μαζί Του. Ας εκτιμήσουμε αυτή την χάρη που κάνει Ο Μέγας Θεός να μας δέχεται κάθε στιγμή. Ας μάθουμε από το παράδειγμα Του Ιησού και ας Του ζητήσουμε όπως οι πρώτοι μαθητές να μας διδάξει να προσευχόμαστε.

Πόσο εύκολα πιστεύεις στη φωνή του Ιησού;

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Επειδή σοι είπον· είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; μεγαλήτερα τούτων θέλεις ιδεί.» Ιωάννης 1, 50

Ένας λόγος που έγινε στο Ναθαναήλ όταν ο Φίλιππος πήγε να τον φωνάξει για να δει Τον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε ότι τον είδε κάτω από τη συκιά πριν τον φωνάξει ο Φίλιππος και αυτός πίστεψε σε αυτό και πείστηκε ότι είναι Ο Μεσσίας!

Η ανθρώπινη φύση μας πολλές φορές δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα στους λόγους Του Κυρίου γιατί σαν πονηροί που είμαστε δεν μπορούμε εύκολα να δεχτούμε την αγαθότητα Του Κυρίου μας. Πρέπει όμως, όπως ο Ναθαναήλ, να πιστεύουμε εύκολα σε αυτή τη γλυκιά φωνή Του Ιησού μας!

Μην περιμένεις να δεις πολλά για να πιστέψεις σε Αυτόν αλλά πίστεψε στις μικρές ενέργειες που κάνει στη ζωή σου και τότε θα απολαύσεις και τις μεγάλες!

Πίστευε εύκολα στη φωνή Του Θεού και θα είσαι ασφαλής!

Πίστευε στη φωνή αυτή και θα απολαύσεις καρπό αιώνιο!