Απόλαυσε από τώρα Αιώνια Ζωή

απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών.

Α Πέτρου α, 9

Ευχαριστούμε τον Κύριο μας για το μεγάλο έργο που έκανε με όλους τους αγίους Του αλλά και που κάνει ακόμη ώστε να κρατηθεί αναμμένη η φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στους καιρούς που ζούμε! Μια φλόγα που μας θυμίζει από τι μας έσωσε ο Χριστός αλλά και για πού μας προορίζει καθώς γνωρίζουμε ότι Αυτός είναι η λύτρωση μας!

Είναι μεγάλο δώρο να αισθάνεσαι και να ζεις από τώρα την σωτηρία της ψυχής σου! Πες Του ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σου. Αυτός έγινε θυσία για να μπορείς τώρα εσύ να πετάς από χαρά επειδή Αυτός πέταξε τις αμαρτίες σου!

Χάρη στον Ιησού μπορείς να απολαμβάνεις από ΤΩΡΑ την Αιώνια Ζωή!

back to top