Ο Χριστός μας λύτρωσε και μας λυτρώνει

Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού, και δεν θέλουσιν απολεσθή πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Ψαλμός 34, 22

Πολλές φορές μέσα στη ζωή έρχεται ο εχθρός να σε μπερδέψει ώστε να μην αισθάνεσαι δούλος του Θεού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει υποταχθεί στον νόμο της ελευθερίας του Χριστού αυτός είναι δούλος Θεού. Μην αφήνεις περιθώρια σε εισηγήσεις του πονηρού!

Φρόντισε να μείνεις ταπεινά δούλος του Κυρίου γιατί είναι αυτός που θα σε λυτρώνει από κάθε τι αλλά και αυτός που μας λύτρωσε από το προπατορικό αμάρτημα και μας έφερε στο Φως!

Δεν πρόκειται να απολεσθεί άνθρωπος που ελπίζει στον Ιησού Χριστό! Γέμισε Χαρά και Ειρήνη γιατί ο Χριστός μας λύτρωσε και μας λυτρώνει.

back to top