Απόλαυσε από τώρα Αιώνια Ζωή

απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών.

Α Πέτρου α, 9

Ευχαριστούμε τον Κύριο μας για το μεγάλο έργο που έκανε με όλους τους αγίους Του αλλά και που κάνει ακόμη ώστε να κρατηθεί αναμμένη η φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στους καιρούς που ζούμε! Μια φλόγα που μας θυμίζει από τι μας έσωσε ο Χριστός αλλά και για πού μας προορίζει καθώς γνωρίζουμε ότι Αυτός είναι η λύτρωση μας!

Είναι μεγάλο δώρο να αισθάνεσαι και να ζεις από τώρα την σωτηρία της ψυχής σου! Πες Του ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σου. Αυτός έγινε θυσία για να μπορείς τώρα εσύ να πετάς από χαρά επειδή Αυτός πέταξε τις αμαρτίες σου!

Χάρη στον Ιησού μπορείς να απολαμβάνεις από ΤΩΡΑ την Αιώνια Ζωή!

Ο Χριστός μας λύτρωσε και μας λυτρώνει

Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού, και δεν θέλουσιν απολεσθή πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Ψαλμός 34, 22

Πολλές φορές μέσα στη ζωή έρχεται ο εχθρός να σε μπερδέψει ώστε να μην αισθάνεσαι δούλος του Θεού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει υποταχθεί στον νόμο της ελευθερίας του Χριστού αυτός είναι δούλος Θεού. Μην αφήνεις περιθώρια σε εισηγήσεις του πονηρού!

Φρόντισε να μείνεις ταπεινά δούλος του Κυρίου γιατί είναι αυτός που θα σε λυτρώνει από κάθε τι αλλά και αυτός που μας λύτρωσε από το προπατορικό αμάρτημα και μας έφερε στο Φως!

Δεν πρόκειται να απολεσθεί άνθρωπος που ελπίζει στον Ιησού Χριστό! Γέμισε Χαρά και Ειρήνη γιατί ο Χριστός μας λύτρωσε και μας λυτρώνει.

Πολέμα μαζί με τον Ιησού

διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων Β' Κορ 10, 4

Μπορεί να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπου είναι σαρκικός αλλά ο Λόγος μας πληροφορεί ότι δεν πολεμάμε με σαρκικά όπλα γήινα όπως ο κόσμος. Έχουμε το μεγαλύτερο όπλο στην καρδία μας και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας οδηγεί για το τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή καθώς κάθε ζήτημα μας το πηγαίνουμε με προσευχή στον Κύριο Ιησού Χριστό.

Τα όπλα μας είναι δυνατά για να καθαιρέσουν κάθε τι που εμποδίζει την πνευματική καρποφορία στη καρδία μας. Μείνε ταπεινά στα πόδια του Κυρίου και θα νικήσεις.

Πολέμα κάθε μέρα μαζί με το Χριστό και θα είσαι νικητής. Έχεις μαζί σου τον Νικητή και κανείς δεν μπορεί να σε χωρίσει από αυτόν!