Η μελέτη της Αγίας Γραφής

Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι κάτι ξεχωριστό από την ανάγνωση της  Αγίας Γραφής.

Κάθε τρόπος επαφής με τον ιερό Λόγο Του Θεού έχει οφέλη για τον πιστό Του Ιησού Χριστού. Πάντα η επαφή μας με τον Λόγο Του Θεού σκοπό έχει το πλησίασμα Στον Πατέρα δια Του Ιησού μέσα Στο Άγιο Πνεύμα!

Η μελέτη της Αγίας Γραφής στόχο έχει τη συνεχή εμβάθυνση στις αλήθειες και στα γεγονότα που αναφέρονται και περιγράφονται μέσα στη Βίβλο. Στόχος του πιστού είναι να τα “εκμεταλλευτεί” στην καθημερινότητά του όσο το δυνατόν περισσότερο και να παραδειγματιστεί από αυτά για να γίνει σοφότερος στις επιλογές του και να πετυχαίνει το σκοπό του που ΠΑΝΤΑ είναι η εκτέλεση του θελήματος Του Θεού.

Η μελέτη της Αγίας Γραφής σκοπό δεν έχει τη στείρα αποστήθιση εδαφίων και την απόκτηση μιας γνώσης που θα διακρίνει αυτόν που την έχει από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι δείγμα αλαζονικής συμπεριφοράς.

Η μελέτη της Αγίας Γραφής από εκείνους που αγαπούν Τον Ιησού θα έχει ως αποτέλεσμα, όπως κάθε γνήσια έκφανση αφιέρωσης από την μεριά των πιστών, την αύξηση της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας μέσα στην ζωή τους. συνεχίζεται...

back to top