Εσθήρ

Το βιβλίο της Εσθήρ γράφτηκε κατά την περίοδο του βασιλιά των Περσών Ασσουήρη δηλ. Ξέρξη, το 480 π.χ. περίπου κατά το έβδομο έτος της βασιλείας του.

Η Εβραϊκή ονομασία του είναι, Έστερ και στο βιβλίο  δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού ούτε μία φορά, αλλά είναι διάχυτη η παρουσία Του διά των ενεργειών Του.

Το βιβλίο της Εσθήρ είναι αγνώστου συγγραφέα και αναφέρεται σε μια δολοπλοκία που έγινε στο παλάτι του βασιλιά με σκοπό να εξολοθρευτεί ο Ιουδαϊκός λαός. Η παρέμβαση όμως της βασίλισσας Εσθήρ η οποία ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής ήταν καθοριστική στο να σωθεί ο λαός και να τιμωρηθούν οι συνωμότες. Ως ενθύμηση αυτής της θαυμαστής απελευθέρωσης καθιερώθηκε να εορτάζεται η εορτή των Πουρείμ.

Το βιβλίο αναφέρει με γλαφυρό τρόπο την εχθρότητα που αντιμετωπίζουν οι Ιουδαίοι ευρισκόμενοι σε ξένη γη που με την μεσιτεία της Εσθήρ τελικά ελευθερώνονται εκ του θανάτου.  Αυτή η στιγμή κατ´ επέκταση  συμβολίζει τον σημερινό λαό του Θεού ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται σε εχθρική γη και ο άρχων αυτού του κόσμου επιβουλεύεται τη ζωή του διαρκώς, η ισχυρή όμως μεσιτεία, όχι της Εσθήρ πλέον προς τον βασιλιά, αλλά του Ιησού Χριστού προς τον Βασιλέα των βασιλέων σώζει αυτόν (τον λαό) εκ του θανάτου.

Με την ευκαιρία αυτής της θαυμαστής απελευθέρωσης, ο Μαροδοχαίος καθιέρωσε την εορτή των "Πουρείμ" που προέρχεται από την λέξη "πούρ" η "φούρ" που σημαίνει "κλήρος" και αναφέρεται στην περίπτωση του Αμάν του εχθρού των Ιουδαίων ο οποίος έριξε κλήρο για να διαλέξει την ημέρα που θα κατέστρεφε τους Εβραίους.

Κατά την διάρκεια αυτής της εορτής, το βιβλίο διαβάζεται φωναχτά στις συναγωγές και ακολουθούν φαντασμαγορικές γιορτές που με το πέρασμα των ετών έχουν χάσει τον ευλαβικό τους χαρακτήρα και έχουν αποκτήσει κοσμικό σκηνικό.  Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε θρήνος, γίνονται καρναβάλια και γίνεται μεγάλο φαγοπότι. Το Ταλμούδ που γράφτηκε αργότερα προτρέπει τους Ιουδαίους ως εξής: "πιες κρασί μέχρις ότου να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τη φράση,  να είσαι ευλογημένος Μαροδοχαίε, από τη φράση,  καταραμένος να είσαι Αμάν"

Εμείς εν τέλει κρατάμε τον συμβολισμό της ισχυρής μεσιτείας χάριν της οποίας ο λαός σώζεται και μια όμορφη σκηνή  από την κατάσταση που βρίσκεται ο λαός ύστερα από την θαυμαστή παρέμβαση του Κυρίου καί το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης να είναι θαυμαστό. Ποιο είναι αυτό;  Πολλοί εκ των λοιπών ανθρώπων να γίνουν Ιουδαίοι. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Θεού προς τον λαό Του, τότε είναι έτοιμοι να ομολογήσουν:  "...και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω υμών. "

16  Εις τους Ιουδαίους ήτο φως και αγαλλίασις και χαρά και δόξα. 17  Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλει, όπου ήλθε του βασιλέως το πρόσταγμα και η διαταγή, έγεινεν εις τους Ιουδαίους χαρά και αγαλλίασις, ευωχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγειναν Ιουδαίοι διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσεν επ' αυτούς.

Εσθήρ η:16-17

back to top

Λίγα λόγια από τον Ποιμένα της Εκκλησίας

Σωτήρης Στέργιος

Οι έσχατοι καιροί που ζούμε είναι καιροί κακοί. Οι άνθρωποι σαν την εποχή της Ιαήλ έχουν αφήσει τη στενή οδό και περιπατούν στη φαρδιά οδό των γήινων έξεων και απολαύσεων. ....εν ταις ημέραις της Ιαήλ, εγκατελείφθησαν αι οδοί, και οι διαβάται περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Κριτ. 5:6.
Είναι η ώρα για μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό που είναι η αληθινή οδός. Μας αγαπάει μας περιμένει και το έδειξε επάνω στο σταυρό. Με τα χέρια Του ανοιχτά ακόμα φωνάζει: Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθ. 11:28 Ο λαός του Κυρίου τον έσχατο αυτό καιρό καλείται να παραμείνει ενωμένος ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί με τον ΙΗΣΟΥ τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών για να καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες επιθέσεις του εχθρού σε ένταση και συχνότητα. Το κοσμικό πνεύμα θέλει να εισβάλλει σαν σίφουνας μέσα στην εκκλησία και να αφανίσει οτιδήποτε θεϊκό κρατάμε στις καρδιές μας. Επηρεάζει τον τροπο σκέψης μας, τον τρόπο ντυσίματός μας, τον τρόπο συμπεριφοράς μας, τον τρόπο ομιλίας μας, τις επιδιώξεις μας, τον τρόπο διακυβέρνησης της εκκλησίας και το γενικότερο περιπάτημά μας. Με μικρές ή μεγάλες αλώπεκες θέλει σιγά σιγά να μας απομακρύνει από τη στενή οδό.
Για αυτό ας δούμε λίγο τι μας προτρέπει ο Άγιος Λόγος Του: Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Α' Κορ. ιε:58 και Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω. Α' Πέτρ. ε':8-9.