Περιληπτική εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 12ο μέρος - Βασιλέων Α και Β

Τα βιβλία Α'και Β' βασιλέων στο Μασωριτικό κείμενο ονομάζονται Μελαχίμ, που σημαίνει Βασιλείς και στη μετάφραση των εβδομήκοντα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο χωρισμός τους έγινε από τους Ο' για πρακτικούς λόγους. Το αρχικό Εβραϊκό κείμενο ήταν χωρίς φωνήεντα και με την πρόσθεση τούτων από τους Ο', ο όγκος του ήταν μεγάλος και χωρίστηκε στην μέση. Έτσι ονομάστηκαν Γ' και Δ' βασιλειών. Στο Α' Βασιλέων περιγράφεται η ιστορία του λαού Ισραήλ από τις τελευταίες μέρες του βασιλιά Δαυίδ μέχρι τον βασιλιά Οχοζία του Ισραήλ που βασίλεψε περίπου μέχρι το 851 π.χ. δηλαδή περιέχει την ιστορία του λαού για περίοδο περίπου 120 ετών.

Το βιβλίο όπως αναφέραμε εξιστορεί τις τελευταίες ημέρες της βασιλείας του Δαβίδ και το ξεκίνημα του γιου του Σολομώντα, αναφέρεται δε στα αιτήματα του Σολομώντα στο Θεό και την εκπλήρωσης τους, στο ναό τον οποίον έκτισε ο Σολομώντας και περιγράφει επίσης το απόγειο της βασιλείας του Σολομώντος. Συνεχίζει με τη διάσπαση του Βασιλείου στον Ισραήλ και τον Ιούδα και την παράλληλη ιστορία των δύο βασιλείων και των βασιλέων τους.

Το Β´ Βασιλέων αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του προηγούμενου βιβλίου και περιγράφει τα γεγονότα από την εποχή της βασιλείας του Γιωσαφάτ βασιλέως του Ιούδα και Οχοζία βασιλέως του Ισραήλ, μέχρι την καταστροφή του νοτίου Βασιλείου το 587 προ Χριστού περιλαμβάνει δηλαδή την ιστορία 300 περίπου ετών. Συγγραφέας δε αυτού του βιβλίου θεωρείται ο προφήτης Ιερεμίας. Στο βιβλίο περιγράφονται τελευταίες μέρες της δράσης του προφήτη Ηλία και τα κατορθώματα του διαδόχου του, προφήτη Ελισαιέ.

Εξιστορεί τα γεγονότα από την περίοδο του βασιλιά Ιωράμ του Ιούδα μέχρι και την βασιλεία του Σεδεκία και την πτώση του νοτίου Βασιλείου. Σκοπός του βιβλίου είναι να δείξει ότι η τύχη του ισραηλιτικού λαού εξαρτάται από τη συμπεριφορά του προς τον Θεό και την υπακοή του στις εντολές του Κυρίου.

Αυτό που θα κρατήσουμε από αυτά τα δύο βιβλία είναι η οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα και η συνεχής μάχη του λαού του θεού με την αμαρτία και τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς του, η παλινδρόμηση δηλ. του λαού του θεού μεταξύ δύο φρονημάτων καθώς τους έλεγε ο προφήτης Ηλίας. Σε αυτόν τον ναό αναφέρθηκε ο κύριος λέγοντας προς τους συγχρόνους Του φαρισαίους ...χαλάσατε τον λαόν τούτον και σε τρεις ημέρες θέλω εγείρει αυτόν. (Ιωάν. β´:19) Σε αυτή την περίοδο λοιπόν οικοδομήθηκε ο "χειροποίητος" ναός ως σημείο αναφοράς του Θεού προς τον λαό Του, μέχρι να έρθει ο "αχειροποίητος" στον οποίον ο θεός κατοικεί χωρίς μέτρο!

back to top

Λίγα λόγια από τον Ποιμένα της Εκκλησίας

Σωτήρης Στέργιος

Οι έσχατοι καιροί που ζούμε είναι καιροί κακοί. Οι άνθρωποι σαν την εποχή της Ιαήλ έχουν αφήσει τη στενή οδό και περιπατούν στη φαρδιά οδό των γήινων έξεων και απολαύσεων. ....εν ταις ημέραις της Ιαήλ, εγκατελείφθησαν αι οδοί, και οι διαβάται περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Κριτ. 5:6.
Είναι η ώρα για μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό που είναι η αληθινή οδός. Μας αγαπάει μας περιμένει και το έδειξε επάνω στο σταυρό. Με τα χέρια Του ανοιχτά ακόμα φωνάζει: Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθ. 11:28 Ο λαός του Κυρίου τον έσχατο αυτό καιρό καλείται να παραμείνει ενωμένος ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί με τον ΙΗΣΟΥ τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών για να καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες επιθέσεις του εχθρού σε ένταση και συχνότητα. Το κοσμικό πνεύμα θέλει να εισβάλλει σαν σίφουνας μέσα στην εκκλησία και να αφανίσει οτιδήποτε θεϊκό κρατάμε στις καρδιές μας. Επηρεάζει τον τροπο σκέψης μας, τον τρόπο ντυσίματός μας, τον τρόπο συμπεριφοράς μας, τον τρόπο ομιλίας μας, τις επιδιώξεις μας, τον τρόπο διακυβέρνησης της εκκλησίας και το γενικότερο περιπάτημά μας. Με μικρές ή μεγάλες αλώπεκες θέλει σιγά σιγά να μας απομακρύνει από τη στενή οδό.
Για αυτό ας δούμε λίγο τι μας προτρέπει ο Άγιος Λόγος Του: Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Α' Κορ. ιε:58 και Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω. Α' Πέτρ. ε':8-9.