Περιληπτική Εισαγωγή Στην Παλαιά Διαθήκη 15ο Μέρος - Εσθήρ

Το βιβλίο της Εσθήρ γράφτηκε κατά την περίοδο του βασιλιά των Περσών Ασσουήρη δηλ. Ξέρξη, το 480 π.χ. περίπου κατά το έβδομο έτος της βασιλείας του.

Η Εβραϊκή ονομασία του είναι, Έστερ και στο βιβλίο  δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού ούτε μία φορά, αλλά είναι διάχυτη η παρουσία Του διά των ενεργειών Του.

Το βιβλίο της Εσθήρ είναι αγνώστου συγγραφέα και αναφέρεται σε μια δολοπλοκία που έγινε στο παλάτι του βασιλιά με σκοπό να εξολοθρευτεί ο Ιουδαϊκός λαός. Η παρέμβαση όμως της βασίλισσας Εσθήρ η οποία ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής ήταν καθοριστική στο να σωθεί ο λαός και να τιμωρηθούν οι συνωμότες. Ως ενθύμηση αυτής της θαυμαστής απελευθέρωσης καθιερώθηκε να εορτάζεται η εορτή των Πουρείμ.

Το βιβλίο αναφέρει με γλαφυρό τρόπο την εχθρότητα που αντιμετωπίζουν οι Ιουδαίοι ευρισκόμενοι σε ξένη γη που με την μεσιτεία της Εσθήρ τελικά ελευθερώνονται εκ του θανάτου.  Αυτή η στιγμή κατ´ επέκταση  συμβολίζει τον σημερινό λαό του Θεού ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται σε εχθρική γη και ο άρχων αυτού του κόσμου επιβουλεύεται τη ζωή του διαρκώς, η ισχυρή όμως μεσιτεία, όχι της Εσθήρ πλέον προς τον βασιλιά, αλλά του Ιησού Χριστού προς τον Βασιλέα των βασιλέων σώζει αυτόν (τον λαό) εκ του θανάτου.

Με την ευκαιρία αυτής της θαυμαστής απελευθέρωσης, ο Μαροδοχαίος καθιέρωσε την εορτή των "Πουρείμ" που προέρχεται από την λέξη "πούρ" η "φούρ" που σημαίνει "κλήρος" και αναφέρεται στην περίπτωση του Αμάν του εχθρού των Ιουδαίων ο οποίος έριξε κλήρο για να διαλέξει την ημέρα που θα κατέστρεφε τους Εβραίους.

Κατά την διάρκεια αυτής της εορτής, το βιβλίο διαβάζεται φωναχτά στις συναγωγές και ακολουθούν φαντασμαγορικές γιορτές που με το πέρασμα των ετών έχουν χάσει τον ευλαβικό τους χαρακτήρα και έχουν αποκτήσει κοσμικό σκηνικό.  Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε θρήνος, γίνονται καρναβάλια και γίνεται μεγάλο φαγοπότι. Το Ταλμούδ που γράφτηκε αργότερα προτρέπει τους Ιουδαίους ως εξής: "πιες κρασί μέχρις ότου να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τη φράση,  να είσαι ευλογημένος Μαροδοχαίε, από τη φράση,  καταραμένος να είσαι Αμάν"

Εμείς εν τέλει κρατάμε τον συμβολισμό της ισχυρής μεσιτείας χάριν της οποίας ο λαός σώζεται και μια όμορφη σκηνή  από την κατάσταση που βρίσκεται ο λαός ύστερα από την θαυμαστή παρέμβαση του Κυρίου καί το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης να είναι θαυμαστό. Ποιο είναι αυτό;  Πολλοί εκ των λοιπών ανθρώπων να γίνουν Ιουδαίοι. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Θεού προς τον λαό Του, τότε είναι έτοιμοι να ομολογήσουν:  "...και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω υμών. "

16  Εις τους Ιουδαίους ήτο φως και αγαλλίασις και χαρά και δόξα. 17  Και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλει, όπου ήλθε του βασιλέως το πρόσταγμα και η διαταγή, έγεινεν εις τους Ιουδαίους χαρά και αγαλλίασις, ευωχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών της γης έγειναν Ιουδαίοι διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσεν επ' αυτούς.

Εσθήρ η:16-17

back to top