ΣειράΤίτλος Γραφή Ομιλητής Ημερομηνία
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 79ο Μέρος Λουκάς 24:25-24:53 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 78ο Μέρος Λουκάς 24:4-24:27 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 77ο Μέρος Λουκάς 23:43-23:56
Λουκάς 24:1-24:8
Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 76ο Μέρος Λουκάς 23:26-23:49 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 75ο Μέρος Λουκάς 23:1-23:25 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 74ο Μέρος Λουκάς 22:54-22:71 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 73ο Μέρος Λουκάς 22:35-22:54 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 72ο Μέρος Λουκάς 22:24-22:38 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 71ο Μέρος Λουκάς 22:1-22:23 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 70ο Μέρος Λουκάς 21:29-21:38 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 69ο Μέρος Λουκάς 21:12-21:28 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 68ο Μέρος Λουκάς 21:1-21:19 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 22 Μαΐου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 67ο Μέρος Λουκάς 20:27-20:47 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 08 Μαΐου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 66ο Μέρος Λουκάς 20:9-20:26 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 24 Απριλίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 65ο Μέρος Λουκάς 19:41-20:7 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 64ο Μέρος Λουκάς 19:28-19:44 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 63ο Μέρος Λουκάς 19:11-19:27 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 62ο Μέρος Λουκάς 18:35-19:10 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 61ο Μέρος Λουκάς 18:23-18:42 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2016
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 60ο Μέρος Λουκάς 18:15-18:30 Δημήτρης Κορδορούμπας Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016